Ga terug naar overzicht

Een beeld voor F.A. Molijn

Beroemde inwoners. Elke stad of dorp heeft ze. Elke stad of dorp koestert ze. Ze zijn, of meestal ‘waren’ belangrijk. Voor het aanzien van de gemeenschap, voor hun bijdrage aan de cultuur of maatschappij. Hun geboortehuis wordt museum. Hun beeltenis verschijnt op een plein of in een park. De stadsgids staat er bij stil tijdens zijn rondleiding…
En Nunspeet? Nunspeet heeft natuurlijk zijn schilders. Nunspeet kunstenaarsdorp. … En…?

François Adriaan Molijn. Behalve de naar hem genoemde laan weten weinigen iets van hem. Maar Nunspeet heeft veel aan hem te danken. Heel veel. In de armste periode van dit dorp, eind 19e begin 20ste eeuw, zorgde hij met zijn NV Maatschappij ‘De Veluwe’ (Veluvine-verffabriek) voor werk, scholing, huizen en sociale voorzieningen. Hij was een bevlogen en geëngageerd ondernemer en tilde honderden inwoners van Nunspeet en hun gezinnen uit de armoede. Molijn liet een weg aanleggen naar het station en bouwde daaromheen met de destijds beroemde landschapsarchitect Springer een landschapspark-achtige omgeving met een aantal landhuizen die er nu nog staan. Mede door zijn bescheidenheid heeft hij nooit de aandacht gekregen die hij eigenlijk verdiende en stond hij -ten onrechte- in de schaduw van zijn sociaal-liberale tijdgenoten, zoals J.C. van Marken (Delft) en D.W. Stork (Hengelo), die ook bij hem in de Raad van Commissarissen zat. Op de foto hiernaast ziet u de heer F.A. Molijn (rechts) met de heer L.A. Springer (links).

Het Van den Broek Lohmanfonds Nunspeet, dat subsidies verstrekt aan maatschappelijke, sportieve en culturele activiteiten van inwoners van de gemeente Nunspeet, en gesticht werd door een nazaat van Molijn, heeft het initiatief genomen voor een eerbetoon aan Molijn: realiseren van een (stand)beeld van een van Nunspeets eerste grote ondernemers…

Eind 2016 verschijnt een boek over F.A. Molijn, zijn persoon en zijn leven. Het is de bedoeling ook een (stand)beeld van hem te realiseren. Dit past natuurlijk heel goed in het cultuur-historische beeld van Nunspeet.

Voor de begeleiding van het project is kunsthistoricus mevr. Veronique Baar uit Utrecht in de arm genomen. Zij heeft grote ervaring met het verwerven van kunst voor bedrijven en instellingen en het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte. Het fonds laat zich bovendien adviseren door een kunstcommissie. Deze commissie zal het bestuur op drie momenten adviseren: bij het kiezen van de drie kunstenaars die een schetsontwerp gaan maken, bij het kiezen van één van deze drie schetsen, en bij het beoordelen van het definitieve ontwerp van de geselecteerde kunstenaar.

In de kunstcommissie zijn stakeholders vertegenwoordigd die het actuele culturele klimaat van Nunspeet onderstrepen en/of bij kunnen dragen aan het verder bekend maken van (het kunstwerk voor) François Adriaan Molijn. Betrokkenheid bij het kunstwerk wordt verder gestimuleerd door de drie schetsontwerpen ook voor te leggen aan inwoners van Nunspeet. De kunstcommissie zal de mening van inwoners meenemen in het advies aan het bestuur.

De kunstcommissie bestaat uit Ben van Wendel de Joode (Van den Broek Lohman Fonds Nunspeet), Hannelore Bosch (directeur Veluvine), Ronald Cleijssen (bedrijvenkring Nunspeet / Nunspeet uit de kunst), Margot Jongedijk (conservator Noord-Veluws Museum), Wilco Scheffer (architect Veluvine), Ingrid Slaa (coördinator Nunspeet uit de kunst) en drie leerlingen van het Nuborgh College Veluvine: Marie-Christie Kleiberg, Laura Russchen en Joëlle Visser.

Het (stand)beeld komt naar verwachting te staan bij Cultureel Centrum Veluvine aan de F.A. Molijnlaan en kan in de loop van 2017 klaar zijn.


Ga terug naar overzicht