Veluvine Cultuur

Stichting Veluvine Cultuur heeft ten doel het stimuleren, ontwikkelen en organiseren van culturele activiteiten in de ruimste zin des woords in samenwerking met en ten behoeve van de inwoners van Nunspeet en de in de gemeente verblijvende toeristen.

Aan deze doelstellingen wordt inhoud gegeven door het organiseren van theatervoorstellingen, exposities, dansvoorstellingen en –workshops en filmvoorstellingen. Dit alles in Veluvine. Het programma wordt jaarlijks gepubliceerd in een programmaboekje en is daarnaast te vinden op de website van Veluvine.

Stichting Veluvine Cultuur wordt bestuurd door mevr. I.H. Leusink -Bosch. Ze wordt bijgestaan door vrijwilligers in diverse werkgroepen.

Onderstaande werkgroepen zijn actief:

- werkgroep beeldende kunsten
- werkgroep film
- werkgroep theater & dans