Dokter & Jaket | 14 sept t/m 9 jan 2020

Rita Dokter - Inspirerende onderwerpen vindt Rita altijd rond de boerderij, waar ze het karakter van dieren probeert te vangen in een schilderij. Toch wil ze zich niet beperken tot alleen dieren; ze voelt zich ook erg aangetrokken door het waddenlandschap en probeert de rust weer te geven in haar schilderijen.

Bea Jaket - Bea werkt figuratief en abstract waarbij ze de vorm van de steen tot zijn recht wil laten komen. Soms werkt ze vanuit een ontwerp en zoekt ze er een steen bij, de andere keer maakt ze iets wat ze al in de steen ziet. Haar voorkeur gaat met name uit naar Serpentijn, Albast en Seleniet.