Ga terug naar overzicht

Uitreiking waarderingsteken van Nunspeet

Op donderdagavond 10 november, heeft burgemeester Breunis van de Weerd in Veluvine het gemeentelijk waarderingsteken uitgereikt aan de heer A.B. Devilee vanwege zijn belangeloze inzet voor de Nunspeetse gemeenschap. De heer Alphons Devilee is sinds 1971 actief als vrijwilliger voor de Nunspeetse samenleving. Hij is actief op veel terreinen, zoals culturele en bestuurlijke activiteiten. Zo is Alphons al bijna 10 jaar betrokken bij Veluvine als vrijwilliger van de werkgroep theater en daarnaast diverse andere projecten. Veluvine was dan ook verheugd een steentje bij te mogen dragen aan deze feestelijke avond.

Alphons Devilee vervulde diverse bestuursfuncties bij de RECRON. Hij was tien jaar voorzitter Recron bedrijfsgroep groepsaccommodaties en lid van de Algemene Ledenraad.

De lijst met vrijwilligerswerk dat hij in de afgelopen jaren voor zijn rekening nam is indrukwekkend te noemen. Op een rijtje gezet ziet dat er als volgt uit:

•    Vrijwillige coördinator Internationaal Volksdansfestival op de Paasheuvel 1971–1986.
•    Bestuurslid, voorzitter van de Recron bedrijfsgroep Groepsaccommodaties 1996-2006.
•    Bestuurslid/voorzitter Stichting Soc. Cult. Werk "Twinckel" Nunspeet 1988-1998.
•    Penningmeester Langer wonen voor Ouderen Vierhouten 2005-2015.
•    Lid/voorzitter Vrijwilligerskamer gemeente Nunspeet 2005-2013.
•    Penningmeester Stichting Steunpunt Kindervakanties vanaf 2006.
•    Secretaris Stichting Sociale Groepsvakanties NIVON vanaf 2007 (organisatie voor vakanties voor vluchtelingen; jongeren en gezinnen).
•    Voormalig Lid Lokaal Platform Informele Zorg Nunspeet vanaf 2014 
•    Veluvine werkgroep Theater vanaf 2007.
•    Uitvoerend vrijwilliger/gespreksleider "De Gedachtengang" vanaf 2011.
•    Lid WMO-raad vanaf 2008; Voorzitter AMON (voorheen WMO-raad) van Nunspeet vanaf juni 2015..


Ga terug naar overzicht