ons verhaal

van verffabriek naar cultureel centrum
Jarenlang was De Veluvine een toonaangevend bedrijf dat heel goed bekend stond om de kwaliteit van zijn verf. In 1965 kwam er een eind aan de fabriek als zelfstandig bedrijf. Het bedrijf werd overgenomen door British Paints uit Newcastle (UK). Er volgden nog een aantal overnames en uiteindelijk kwam de fabriek in handen van Hoechst Holland. Deze firma bepaalde in 1973 dat het bedrijf geïntergreerd moest worden in Herberts Nederland en dat de vestingsplaats Breda moest worden. Zodoende kwam er in 1974 een einde aan De Veluvine in Nunspeet. De karakteristieke fabrieksgebouwen werden in 1987 gesloopt.
 
besluit gemeenteraad
De Gemeente Nunspeet werd eigenaar van het terrein en in 2003 besloot de gemeenteraad van Nunspeet dat er op de plek van de voormalige fabriek een multifunctionele accommodatie gebouwd moest worden, die in 2009 werd geopend. Het is volkomen terecht dat dit nieuwe cultureel centrum de naam 'Veluvine' kreeg.

zakelijk, maatschappelijk en cultureel
Inmiddels bestaat Veluvine in de huidige vorm inmiddels al sinds 2009. Bezoekers weten hun weg te vinden naar Veluvine voor functioneel bezoek, voor ontspanning en inspiratie.  In het kenmerkende gebouw aan de imposante F.A. Molijnlaan biedt Veluvine onderdak aan diverse maatschapelijke en culturele organisaties en bevindt zich een theater, een filmhuis, expositieruimte en diverse vergader- en sportzalen. Van nuttig, educatief, sportief, sociaal of een zakelijke bijeenkomst tot het verenigingsleven, vermaak en entertainment in de vrije tijd. Veluvine heeft zich ontwikkeld tot 'hét culturele centrum van Nunspeet en omstreken.

het gebouw van Veluvine
Voor de bouw van Veluvine werd een jonge architect aangetrokken, Wilco Scheffer, van BDG Architecten en Ingenieurs in Zwolle. De complexiteit van de te bouwen multifunctionele accommodatie op een bijzonder fraaie locatie betekende een geweldige uitdaging. Een uitdaging die Scheffer met beide handen heeft aangegrepen en die tot een spraakmakend architectonisch resultaat heeft geleid, zo blijkt de reacties van velen uit Nunspeet en van ver daarbuiten.

Scheffer: "Veluvine ligt op een centrale, goed bereikbare plek in Nunspeet, zowel aan de F.A. Molijnlaan als aan de Laan. Dit zijn beide voor Nunspeet heel karakteristieke lanen, die geflankeerd worden door grote, oude bomen. De voornamelijk vrijstaande huizen op ruime kavels staan op enige afstand van de weg en van elkaar. Het vele groen, de oude bomen en het brede profiel geven de lanen een voornaam dorps karakter. De term ‘multifunctionele accommodatie’ suggereert een zekere vanzelfsprekende eenvoud, een gebouw dat op allerlei manieren te gebruiken is. Toch zou het ook een ‘multicomplexe accommodatie’ genoemd kunnen worden. De zeer verschillende ‘bewoners’ dienen, om de ogenschijnlijk vanzelfsprekende samenwerking te realiseren, ervan overtuigd te zijn dat er op diverse punten overeenkomsten zijn en dat het samengaan voordelen biedt.
 
Daarom ontwierp ik een gebouw dat de verleiding tot samenwerken in zich heeft zonder daarin dwangmatig te zijn. Ik wil dat het inspirerend, toegankelijk en helder van opzet is. Ook moet het voldoende ruimte en mogelijkheden bieden om een eigen plek met een eigen identiteit te verwerven temidden van de gemeenschappelijke delen. Op deze wijze ontstaat als het ware een dorp in het dorp. Men neemt deel aan en maakt gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen die aan en om de centrale foyer (een soort dorpsplein, een brink) gelegen zijn. Het ontwerp gaat uit van een concept dat de flexibiliteit in zich heeft om veranderingen op te vangen. Het gebouw moet in het gebruik, naast de meerwaarde die het de dagelijkse gebruikers biedt, nieuwe en onverwachte ideeën oproepen om daarmee de plek van een nieuwe en waardevolle identiteit te voorzien. Eigenlijk behelst het ontwerp een ruimtelijke strategie, voor nu en voor de toekomst.
 
Centraal in het gebouw ligt, zoals eerder al vermeld, een soort dorpsplein, waar de bezoekers binnen komen. Vanuit dit plein kunnen alle functies binnen Veluvine bereikt worden. Een aantal patio's zorgt ervoor dat daglicht ook in het hart van het gebouw komt; hierdoor blijft het gebouw transparant en helder. Al met al was het mijn streven een verleidelijk en mooi gebouw te maken, een gebouw dat een centrale plaats heeft in het sociale en culturele leven van Nunspeet. Ik ben ervan overtuigd dat een gebouw geworden is waarin iedere inwoner van Nunspeet zich thuis voelt."

uitstekende steentjes
In de gevels van Veluvine zijn twee soorten bakstenen gecombineerd: een ruige handvorm- en een gladde strengperssteen. De uitstekende steentjes zijn kenmerkend voor het pand en zorgen voor een fijn lijnen- en lichtspel.