Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Veluvine verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt bijvoorbeeld in een contactformulier of bij het bestellen van kaartjes. Deze persoonsgegevens verwerkt Veluvine:

Voornaam & achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer 
E-mailadres
IP-adres
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer

Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.  

Veluvine verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

  • Verzenden van onze mailings en/of brochures.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om je in te schrijven of aan te melden voor één of meerdere van onze diensten waarvoor een overeenkomst is afgesloten.
  • Het afhandelen van jouw betaling n.a.v. jouw inschrijving/aanmelding voor één van onze diensten.
  • We analyseren jouw gedrag op onze websites om daarmee deze websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • We volgen jouw surfgedrag over onze verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via receptie@veluvinenunspeet.nl.

Bewaren gegevens

Veluvine bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen. 

Servicemails, nieuwsbrieven en specifiek aanbod
Wanneer je kaarten koopt voor een voorstelling in Veluvine, sturen wij je servicemails. Een aantal dagen voorafgaand aan jouw bezoek ontvang je praktische informatie over de geboekte voorstelling, met daarin
aanvangstijden, parkeermogelijkheden etc. Na afloop van de voorstelling sturen wij met regelmaat mails uit om te vragen naar jouw ervaringen of om een recensie achter te laten op onze Facebook- / Instagrampagina. Deze e-mails sturen wij vanuit dienstverlening. Wanneer je deze mails niet wenst te ontvangen, verzoeken wij je een mail te sturen naar receptie@veluvinenunspeet.nl. 

Elke maand sturen wij onze bezoekers een nieuwsbrief met het aanbod van de desbetreffende maand. Ook
sturen we zo nu en dan mailings over specifieke voorstellingen naar een selecte groep bezoekers die deze
wellicht (op basis van hun interesses) aanspreken. Deze mailings kun je op ieder moment opzeggen door op de afmeldlink (onderaan in de mailing) te klikken. Via onze website doet Veluvine aan klantprofilering. Dit betekent dat wij interacties opslaan en jouw bestelgeschiedenis gebruiken voor het personaliseren en relevant maken van de inhoud van de nieuwsbrieven. Wil je je hiervoor afmelden? Ook in dat geval vragen wij je een mail te sturen naar Veluvine.

Delen van persoonsgegevens met derden

Veluvine verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.  

Gebruik van cookies

Veluvine gebruikt functionele, analytische en tracking cookies om ervoro te zorgen dat de website naar behoren werkt en o.a. jouw voorkeursinstellingen onthoudt.  Bij jouw bezoek aan onze website wordt je hier via een pop-up op geattendeerd en om toestemming gevraagd.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek hiertoe kun je sturen naar receptie@veluvinenunspeet.nl 

Veluvine kan deze Privacy Statement wijzigen en zal in dat geval een update plaatsen op deze website.

Publicatiedatum:september 2021